Správy

 

Splnenie záväzku

Spoločnosť JCDecaux do konca roka 2016 splnila záväzok voči hlavnému mestu, ku ktorému sa zmluvne zaviazala

 dodatkom k zmluve o prevádzke mestského mobiliáru. V rokoch 2015-2016 vybudovala 100 nových prístreškov

MHD v Bratislave, ktoré prispeli k zvýšenému komfortu cestujúcich a k  celkovému zušľachteniu vzhľadu ulíc

hlavného mesta.


« Späť
Copyright © 2009 JCDecaux. Všetky práva vyhradené!   |   Created by Soyamedia