O firme

 

JCDecaux vo svete

Počiatky pôsobenia spoločnosti JCDecaux v oblasti vonkajšej reklamy siahajú do roku 1964.
Dnes je JCDecaux najväčšia outdoorová spoločnosť na svete disponujúca viac než 1 mil. reklamných plôch.
Pôsobí vo viac ako 80 štátoch a zamestnáva vyše 10 000 pracovníkov.
Viac na www.jcdecaux.com

JCDecaux na Slovensku

Skupina JCDecaux je na Slovensku zastúpená prostredníctvom spoločností J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. a ISPA s.r.o.

Od roku 1990, kedy boli ešte pod názvom GUVE podpísané dlhodobé zmluvy s mestami Bratislava a Košice, vybudovala J.C. DECAUX SLOVAKIA na vlastné náklady prístrešky MHD v Bratislave a Košiciach. Financovanie výstavby a následnej údržby, opráv a čistenia je zabezpečené výlučne z príjmov z prenájmu reklamných plôch - citylightov, ktoré sú súčasťou prístreškov v najfrekventovanejších lokalitách mesta. Do portfólia ponúkaných produktov pribudli v roku 2002 citylighty v centre Žiliny a v roku 2008 CityLightBoardy v Bratislave a v Košiciach.

Spoločnosť ISPA bola založená v roku 1990. Zo začiatku pôsobila na slovenskom trhu vonkajšej reklamy vo forme obchodného zastúpenia rakúskej firmy ISPA Werbung. V roku 1992 sa pretransformovala na ISPA s.r.o. Od roku 2001 je 100%-ným majiteľom ISPA rakúska outdoorová spoločnosť Gewista - Werbegesellschaft m.b.H., ktorá takisto patrí do skupiny JCDecaux.
V súčasnosti ISPA poskytuje svojim klientom nasledovné nosiče: backlighty, billboardy, bigboardy, megaboardy, fasády, reklamné plochy na mostoch (bridgeboardy), mobilky a informačné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia.

Copyright © 2009 JCDecaux. Všetky práva vyhradené!   |   Created by Soyamedia