CityLightBoard

Kvalitou citylight, veľkosťou takmer billboard.
Rozmer: 300x216 cm
Popis: papierový plagát umiestnený v reklamnej vitríne pod ochranným sklom, podsvietený, 40% plôch v Bratislave so scrollingom (menia sa 3 rôzne vizuály v intervale 8 sekúnd), ostatné statické
Doba prenájmu: štandardne 2 týždne
Doplnkové služby: tlač plagátov (kvôli špecifickej inštalácii, vyžadujúcej overenú kvalitu plagátov, odporúčame realizovať tlač plagátov prostredníctvom našej spoločnosti)
 
Počty plôch citylightboardov
Mesto Umiestnenie, popis Počet ks/sieť
Bratislava najdôležtejšie križovatky a ulice, rovnomerné rozmisetnenie, všetky plochy kolmo na cestu, cca 40% plôch v každej sieti so scrollingom 60
Bratislava najdôležtejšie križovatky a ulice, rovnomerné rozmisetnenie, všetky plochy kolmo na cestu, cca 40% plôch v každej sieti so scrollingom 30
Košice najdôležtejšie križovatky a ulice, rovnomerné rozmiestnenie, všetky plochy kolmo na cestu 23
Copyright © 2009 JCDecaux. Všetky práva vyhradené!   |   Created by Soyamedia